Home page    Akce     Semináře     Napište nám      Zpravodaj    Zajímavé WWW stránky      Publikace

 

Představujeme se:

Název našich stránek – SLAVÍN – byl zvolen podle pojmenování čestné hrobky, která dominuje Vyšehradskému hřbitovu a protože je od svého vzniku roku 1889 ve správě spolku SVATOBOR, je výraznou součástí identity tohoto spolku.

Poslání Svatoboru a jeho činnost (jak je možno se dočíst ve spolkových stanovách, uvedených na jiném místě) je však obsažnější než jen sama péče o Slavín a další vybrané hroby na Vyšehradském hřbitově. Ostatně to je vyloženo hned v následujícím bodu Historie.

Různá nedorozumění pramení z toho, že pojem SLAVÍN je velmi mnohými chybně ztotožňován s celým areálem Vyšehradského hřbitova. Vyšehradský hřbitov je sice právem považován za národní pohřebiště, neboť na tomto historickém místě je pochováno na sta slavných a významných osobností české kultury a vědy, víc než na jiných hřbitovech, avšak sdílejí tu místo posledního odpočinku spolu s tisíci jiných občanů – a k této úloze běžného pohřebiště se označení „slavín“ nehodí .

Dlouholetá praxe nám umožnila získat mnoho znalostí a zkušeností, pokud jde o udržování památky významných lidí, kteří se zasloužili o naši kulturu a vědu. Je toho využíváno mimo jiné v publikační činnosti Svatoboru. Naše znalosti však nedosahují rozsahu, který o všech pražských hřbitovech a o jménech zesnulých může poskytnout Správa pražských hřbitovů nebo jí podřízené hřbitovní správy (kontakt na ně je uveden v telefonním seznamu).

Přesto jsme připraveni pomoci i v těchto věcech - ne-li pokaždé konkrétní informací, tedy aspoň kvalifikovanou radou, kam směrovat další hledání žádané odpovědi, a to ve všech věcech, jimiž se Svatobor zabývá. Mimo jiné jde o dojednání exkurzí s odborným výkladem na Vyšehradský hřbitov a návštěvu krypty Slavína, kde jsou vlastní hrobky osobností zde pochovaných.

 

Možnosti kontaktu:

Osobní styk:

* Ve věcech koncepčních a programových a kooperace s dalšími subjekty:
   Prof. h.c. Ing. Václav Liška, Dr.h.c, předseda. Kontakt (přes sekretariát):
   telefon 725 305 799 / pevná linka 224 357 133, e-mail: gabriela.fetterova @fsv.cvut.cz

* Ve věcech organizačních, členských, průvodcovských a jiných provozních a redakce Zpráv Svatoboru:
   Mgr. Václav Potoček, jednatel. Kontakt:
   telefon 723 723 237 / pevná linka 222 934 973, e-mail: svatobor@volny.cz / potocekv@upcmail.cz ,
  

Písemný styk:.

Na adrese: Gabriela Fetterová, Pod lysinami 481/18, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky